Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1963

III. volební období.

130

Vládní návrh

usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1962

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1962, étery vykazuje rozdíl příjmů a výdajů hospodaření podle státního rozpočtu za rok 1982 v částce 1.131,525 tisíc Kčs.

Národní shromáždění souhlasí, aby tohoto rozdílu ve výši 1.131,525 tisíc Kčs bylo použito takto:

a) národním výborům se ponechává podle zásad hmotné zainteresovaností a na účelové určené úkoly........ 288,437 tisíc Kčs;

b) ministerstvům se poskytuje na finanční vypořádání podniků.... 727,088 tisíc Kčs;

c) konečným přebytkem.. 118,000 tisíc Kčs se doplňují státní finanční rezervy.

V Praze dne 14. června 1963

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP