Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

115

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 5. ledna 1963 předsednictvu Národního shromážděni vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů.

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 5. ledna 1983 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 3/1963 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva NS dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné spatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 5. ledna 1963 č. 3 Sb. o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů.

V Praze dne 5. ledna 1963

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger t. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP