Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

114

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 23. prosince 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákona o zřízení Státního cenového výboru (tisk 112).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 5. ledna 1963 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění. Za tím účelem provedlo v návrhu příslušné textové úpravy. Mimo to v § 2 odst. 2 bylo ustanovení pod písm. g) rozděleno na písm. g) a h) takto:

"g) usměrňuje výchovu a zvyšování kvalifikace cenových pracovníků, přípravu nových kádrů pro tento úsek;"

"h) zajišťuje provádění široké propagace zásad cenové tvorby, jejich dodržování a účastí pracujících na ní.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 2/1963 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva NS dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictvá Národního shromáždění ze dne 5. ledna 1963 č. 2 Sb. o zřízení Státního cenového výboru.

V Praze dne 5. ledna 1963

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP