Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

113

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 23. prosince 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákona o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství (tisk 111).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 5. ledna 1963 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění. Za tím účelem provedlo v návrhu příslušné textové úpravy.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonu pod č. 1/1963 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva NS dodatečně schválilo. Navrhují proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 5. ledna 1963 č. 1 Sb. o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství.

V Praze dne 5. ledna 1963

Předseda Národního shromáždění:

Zdenek Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP