Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

110

Společná zpráva

výborů zemědělského, pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 107), kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani

Výbory zemědělský, pro plán a rozpočet a ústavně právní projednaly ve společné schůzi dne 13. prostince t. r. vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani (tisk 107).

Po zprávě zpravodaje poslance Brančíka a po podrobném projednání vládního návrhu zákona se výbory usnesly doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V čl. I, bod 6 vypustit odstavec 3. V důsledku toho odstavec 4 se přečísluje na odstavec 3 a odstavec 5 na odstavec 4. Citace v nadpisu bodu 6 se mění na "§ 15 odst. 2 až 4".

Vypuštění tohoto odstavce provedeno z důvodu, že všeobecné vynětí ze zvýšení zemědělské daně vlastníků rekreačních chat z pozemků patřících k rekreační chatě, není vzhledem k sociálnímu postavení těchto vlastníků odůvodněno a doporučuje se ponechat tuto otázku k posouzení NV.

V bodě 8 odst. 3 se citace "§ 15 odst. 2 a 4" mění na citaci "§ 15 odst. 2 a 3"; změna z důvodu úpravy v bodě 6.

V Praze dne 13. prostince 1962

Borůvka v. r.

Valo v. r.

předseda zemědělského výboru

předseda výboru pro plán a rozpočet


dr. Škoda v. r.

předseda výboru ústavně právního

Brančík v. r.

zpravodaj

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP