Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

108

Společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, průmyslového, ústavně právního a zemědělského

k vládnímu návrhu zákona (tisk 100) o hospodářské arbitráži

Výbory: pro plán a rozpočet, průmyslový, ústavně právní a zemědělský NS projednaly ve dnech 24., 26., 30. října a 20. listopadu 1962 vládní návrh zákona o hospodářské arbitráži (tisk 100).

Po podrobném projednání vládního návrhu zákona se všechny výbory usnesly doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

Vypustit třetí odstavec preambule jako nadbytečný.

§ 27: Ve čtvrtém řádku slova "aniž by rozšířila" nahradit slovy "aniž rozšíří".

§ 38 odst. 1: V posledním řádku za slovo "současně" vložit slovo "zaslala".

Mimo to v textu zákona opraveny některé tiskové chyby.

V Praze dne 20. listopadu 1962

Valo v. r.

dr. Berák v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

   

inž. Litvaj v. r.

Zářecký v. r.

místopředseda výboru průmyslového

zpravodaj výboru průmyslového

   

Šebík v. r.

Matějička v. r.

místopředseda výboru ústavně právního

zpravodaj výboru ústavně právního

   

Borůvka v. r.

inž. Benešová v. r.

předseda výboru zemědělského

zpravodajka výboru zemědělského


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP