Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

105

Společná zprava

výborů zdravotního a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona (tisk 97)

o boji proti alkoholismu

Výbory zdravotní a ústavně právní NS projednaly ve dnech 21. a 25. září 1962 vládní návrh zákona o boji proti alkoholismu tisk 97. Oba výbory se usnesly, po podrobném projednání návrhu zákona, doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 4 odst. 1 písm. f): V druhém řádku vypuštěno slovo "rizikových" z důvodu, že alkohol nemá být požíván na žádném pracovišti.

§ 9 odst. 2: 7a slovo "provozovnu" vložen dovětek "dospělým osobám." Jedná se o zpřesnění ustanovení vzhledem k odstavci 1 písm. a).

§ 12: Ve čtvrtém řádku za slovo "podrobit se" vložen doplněk "za náhradu nákladů". Doplněk stanoví náhradu nákladů za toto ošetření.

§ 14: Ve třináctém řádku slovo "ve prospěch" nahraženo vhodnějším výrazem "k úhradě životních potřeb".

V Praze dne 25. září 1962

Žiak v. r.

Sýkora v. r.

předseda zdravotního výboru

zpravodaj zdravotního výboru

   

dr. Škoda v. r.

Dohnalová v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodajka ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP