Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

103

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 20. července 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic (tisk 17-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 8. srpna 1962 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 77/1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 8. srpna 1962 č. 77 Sb., kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic.

V Praze dne 12. září 1962

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP