Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

102

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 9. července 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD (tisk 16-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzí konané dne 8. srpna 1962 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 80 1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. Z ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 8. srpna 1962 č. 80 Sb. o rozšíření působnosti orgánů stát arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD.

V Praze dne 12. září 1962

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP