Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

101

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění; kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 5. července 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi (tisk 15-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi dne 11. července 1962 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi.

Zákonné opatření bylo podle čl.-52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 63/1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhují proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. července 1962 č. 63 Sb., kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi.

V Praze dne 12. září 1962

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP