Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

91

Vládní návrh

usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1961

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1961, který vykazuje rozdíl příjmů a výdajů hospodaření podle státního rozpočtu za rok 1961 v částce 2.077,008 tisíc Kčs.

Národní shromáždění souhlasí, aby tohoto rozdílu ve výši 2.077,008 tisíc Kčs bylo použito takto:

a) rozpočtové prostředky na decentralizovanou výstavbu nevyčerpané u rozpočtových organizací do konce roku 1961 se ponechávají ústředním orgánům ve výši 290,383 tisíc Kčs;

b) podle zásad hmotné zainteresovanosti a na účelově vázané prostředky se ponechává národním výborům 926,169 tisíc Kčs;

c) na krytí nutných potřeb se poskytuje ministerstvům 408,994 tisíc Kčs

a národním výborům 325,462 tisíc Kčs;

d) konečným přebytkem 126,000 tisíc Kčs se doplňují státní finanční rezervy.

V Praze dne 11. června 1962.

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP