Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

89

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 27. dubna 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd (tisk 14-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 11. května 1962 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 47/1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. května 1962 č. 47 Sb. o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd.

V Praze dne 15. května 1962

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP