Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

88

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 11. dubna 1962 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřícení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků (tisk 13-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 11. dubna 1962 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků. V § 2, poslední odstavec, řádek třetí, bylo jako nadbytečné škrtnuto slovo "otázek".

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 40/1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. dubna 1962 č. 40 Sb. o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků.

V Praze dne 17. dubna 1962.

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP