Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

84

Společná zprava

výboru ústavně právního a výboru zemědělského

k vládnímu návrhu zákona (tisk 76)

o myslivosti

Ústavně právní výbor projednal vládní návrh zákona o myslivosti (tisk 76) ve své schůzi dne 31. ledna 1962. Návrh zákona odůvodnil zpravodaj posl. dr. Kučera.

Zemědělský výbor projednal zmíněný vládní návrh zákona po zpravodajské zprávě posl. Žilinského dne 2. února 1962.

Oba výbory se usnesly po provedené rozpravě na této změně:

§ 40 odst. 1 se mění takto: "Dosavadní honební společenstva zanikají dnem účinnosti tohoto zákona".

Zánik dosavadních honebních společenstev byl přizpůsoben § 46 vládního návrhu zákona, dle něhož nabývá zákon účinnosti dnem 1. března 1962.

Oba výbory doporučily projednaný vládní návrh zákona se změnou v § 40 odst. 1 ke schválení Národnímu shromáždění.

V Praze dne 2. února 1962

Dr. Škoda v. r.

Dr. Kučera v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj ústavně právního výboru

Borůvka v. r.

Žilinský v. r.

předseda zemědělského výboru

zpravodaj zemědělského výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP