Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

83

Zpráva

výboru průmyslového

k vládnímu návrhu zákona (tisk 79)

o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky

Průmyslový výbor projednal ve své schůzi dne 7. února 1962 vládní návrh zákona o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky (tisk 79).

Výbor se usnesl doporučit předložený vládní návrh zákona ke schválení Národnímu shromáždění s touto změnou:

V § 5 odst. 3 v prvém řádku vložit za slovo "pravomoc" slovo "odpovědnost", takže odstavec 3 bude znít:

"Úkoly, pravomoc, odpovědnost a způsob činnosti..."

Navrhovanou změnou je vyjádřena plná odpovědnost za technický rozvoj koordinaci vědeckých prací.

V Praze dne 7. února 1982

Inž. Bichler v. r.

Inž. Smékal v. r.

předseda průmyslového výboru

zpravodaj průmyslového výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP