Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1962

III. volební období

82

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 14. prosince 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákona o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů (tisk 74).

Předsednictvo Národního shromáždění vládní návrh projednalo dne 10. ledna 1962 a usneslo se, podle čl. 60 odst. 2 ústavy, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění. Za tím účelem provedlo v návrhu příslušné textové úpravy.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 4/1962 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření předsednictva NS dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. ledna 1962 č. 4 Sb. o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů.

V Praze dne 24. ledna 1962

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP