Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

75

Společná zpráva

výborů průmyslového, zdravotního a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 71)

o náhradách při úrazech a nemocech z povolání

Výbory průmyslový, zdravotní a ústavně právní Národního shromáždění projednaly ve svých schůzích dne 7., 13. a 16. prosince 1961 vládní návrh zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání (tisk 71) a usnesly se doporučit jej Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 34 změnit datum účinnosti "1. ledna 1962" na "1. února 1962".

Změna účinnosti se doporučuje z důvodu, aby mohla být provedena včas veškerá nezbytná opatření pro seznámení vedoucích pracovníků na závodech, odborářských funkcionářů a všech pracujících s obsahem zákona.

V důsledku navržené změny účinnosti v § 34 je třeba provést změny v časových termínech § 31 a to:

V odstavci 1: osmý řádek "31. prosince 1981" na "31. ledna 1962", v pátém řádku "1. lednem 1962" na "1. únorem 1962" a totéž v devátém řádku "1. lednem 1962" na "1. únorem 1962";

v odstavci 2: osmý řádek "31. prosinci 1961" na "31. lednu 1962".

V Praze dne 18. prosince 1961.

inž. Bichler v. r.,

Zdeněk Vávra v. r.,

předseda průmyslového výboru.

zpravodaj průmyslového výboru.

Žiak v. r.,

Mátl v. r.,

předseda zdravotního výboru.

zpravodaj zdravotního výboru.

dr. Škoda v. r.,

Swoboda v. r.

předseda ústavně právního výboru.

zpravodaj ústavně právního výboru.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP