Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

72

Zákon

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu trestního zákona (tisk 65)

Ústavně právní výbor NS projednal ve své schůzi ve dnech 20.-23. listopadu 1961 vládní návrh trestního zákona (tisk 65).

Výbor projednával po dílčích zpravodajských zprávách nejprve hlavní zásady předloženého vládního návrhu. Po zpravodajské zprávě hlavního zpravodaje předsedy výboru dr. V. Škody provedl výbor rozpravu o jednotlivých ustanoveních návrhu a usnesl se doporučit jej po opravě některých tisícových chyb Národnímu shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 47 odst. 2 první řádek vložit za slovo "uložit" výraz "tento".

V § 51 písm. b) vložit za slova "za závažný" výraz "úmyslný".

V § 53 odst. 2 vložit za slovo "pachatel" slovo "úmyslnou".

V § 79 odst. 1 ve čtvrtém řádku vypustit slovo "nikdy", a

V § 134 připojit odst. 3 tohoto znění: (3) Kdo ukryje anebo na sebe nebo jiného převede z nedbalosti věc větší hodnoty, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou ke škodě majetku, který je v socialistickém vlastnictví, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem.

V § 242 odst. 1 ve druhém řádku vypustit slovo "závažným".

V § 243 v pátém řádku vypustit slovo "závažným".

V § 272 odst. 1 přesunout odst. "kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti, nebo" před předchozí odstavec.

Navrhované změny zpřesňují ustanovení uvedených paragrafů. Doplnění odst. 3 v § 134 je odůvodněno potřebou postihovat stejně jako podle dosud platného trestního zákona i podílnictví z nedbalosti.

V Praze dne 23. listopadu 1961

Předseda a zpravodaj ústavně právního výboru:

dr. Škoda v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP