Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

68

Společná zpráva

výboru ústavně právního a výboru pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona (tisk 55)

o domovní dani

Ústavně právní výbor projednal vládní návrh zákona o domovní dani (tisk 55) dne 4. října 1961 a výbor pro plán a rozpočet dne 18. října 1961. Oba výbory se usnesly doporučit projednaný vládní návrh zákona Národnímu shromáždění ke schválení s touto změnou:

V § 14 odst. 4 druhý řádek nahradit slovo "nedošlo" slovem "došlo", takže text odst. 4 bude znít:

"(4) Nepodá-li vlastník včas přiznání nebo oznámení, že došlo ke změnám, může mu být daň zvýšena až o 10 %."

Navrhovaná změna je opravou tiskové chyby, která měnila smysl uvedeného ustanovení.

V Praze dne 18. října 1961.

Dr. V. Škoda v. r.

J. Valo v. r.

předseda ústavně právního výboru

předseda výboru pro plán a rozpočet

Linhart v. r.

Bollo v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP