Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

67

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 20. září 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení (tisk 11-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo v schůzi konané dne 22. září 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Náhradě mzdy při vojenském cvičení.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 101/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 22. září 1961 č. 101 Sb. o náhradě mzdy při vojenském cvičení.

V Praze dne 22. září 1961.

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP