Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

61

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 7. srpna 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa (tisk 10-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 9 srpna 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 86/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 9. srpna 1961 č. 86 Sb. o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické, strany Československa.

17 Praze dne 9. srpna 1961.

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP