Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

60

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 14. července 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády (tisk 9-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento Vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 9. srpna 1961; stanovilo v čl. III, že nabývá účinnosti dnem vyhlášení a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 87/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 9. srpna 1961 č. 87 Sb. o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády.

Praze dne 9. srpna 1961.

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP