Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

59

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 14. července 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů (tisk 8-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 9. srpna 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 85/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhují proto, aby.Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 9. srpna 1961 č. 85 Sb. o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů.

V Praze dne 9. srpna 1961.

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP