Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

58

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 53)

o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence

Ústavně právní výbor projednal dne 25. srpna 1961 vládní návrh zákona o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence (tisk 53). Po zprávě zpravodaje a po provedení rozpravy se ústavně právní výbor usnesl doporučit projednaný vládní návrh zákona plenární schůzi Národního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 12 odst. 3, devátý hádek nahradit slovo "stejných" výrazem "zjištěných".

V § 15 odst. 1, první řádek nahradit slovo "jednotlivci" slovy "jednotliví občané". Navrhované změny jsou stylistického rázu.

V Praze dne 25. srpna 1961.

dr. Škoda v. r.,

Kodaj v. r.,

předseda ústavně právního výboru.

zpravodaj ústavně právního výboru.


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP