Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

51

Zpráva

předsednictva Národního shromáždění k vládnímu návrhu zákona o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky /tisk 50/

Předsednictvo NS projednalo ve schůzi dne 26. července 1961 vládní návrh zákona o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky a usneslo se doporučit jej ke schválení Národnímu shromáždění s těmto změnami:

V § 1 odst. 1, v 7. řádku nahradit slovo "vyššímu" výrazem "dokonalejšímu".

§ 6 upravit takto: Tento zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Zdeněk Fierlinger v. r.

dr. Václav Škoda v. r.

předseda NS

zpravodaj


V Praze dne 26. června 1961

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP