Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

47

Zpráva

výboru ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 41)

o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku

Ústavně právní výbor projednal ve své schůzi dne 14. června 1961 vládní návrh zákona o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku (tisk 41).

Výbor se usnesl doporučit předložený vládní návrh zákona ke schválení Národnímu shromáždění s touto změnou:

V § 6 odst. 2 ve třetím řádku vypustit slovo "vymáháním".

Navrhovaná změna je stylistického rázu.

V Praze dne 14. června 1961.

dr. Škoda v. r.,

Červinka v. r.,

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP