Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

45

Vládní návrh

usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 Ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1960

Národní shromáždění Československé socialistické republiky, schvaluje státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1960, který vykazuje rozdíl příjmů a výdajů hospodaření podle státního rozpočtu za rok 1960 v částce 2.781,523 tisíc Kčs.

Národní shromáždění souhlasí, aby tohoto rozdílu ve výši 2.781,523 tisíc Kčs bylo použito takto:

a) rozpočtové prostředky na decentralizovanou výstavbu nevyčerpané u rozpočtových organizací do konce roku 1960 se ponechávají ústředním orgánům ve výši 299,662 tisíc Kčs;

b) na úhradu některých nekrytých potřeb roku 1960 a na další hospodářský a kulturní rozvoj se Národním výborům ponechává 1.470,025 tisíc Kčs;

c) konečným přebytkem 1.011,836 tisíc Kčs se doplňují státní finanční rezervy.

V Praze dne 9. června 1961

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

J. Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP