Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

38

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění,

kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů

Výbor ústavně právní Národního shromáždění předložil na základě svého usnesení ze dne 4. března 1961 předsednictvu Národního shromáždění návrh na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromážděni, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výboru v (tisk 7-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento návrh výboru projednalo ve schůzi konané dne 10. března 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 26/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. Z ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. března 1961 č. 26 Sb., kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výbavu.

V Praze dne 10. března 1961

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP