Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

37

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění,

kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 18. února 1961 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb. (tisk 6-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 10. března 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/2953 Sb.

Zákonné opatřeni bylo podle čl. 52 Ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 25/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. března 1961 č. 25 Sb., kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.

V Praze dne 10. března 1961

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP