Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

33

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

ze dne 11. ledna 1961,

kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 25. listopadu 1960 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi (tisk 5-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 11. ledna 1961 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi s těmito změnami:

V čl. II byla vypuštěna slova "jak vyplývá z pozdějších předpisu", takže čl. II zní: "Předseda Státní plánovací komise se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona o Státní plánovací komisi."

V čl. III byla nahrazena slova "je zrušeno" slovy "se zrušuje".

Zákonné opatření je podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 1/1961 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. ledna 1961 č. 1 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi.

V Praze dne 11. ledna 1961

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP