Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1961

III. volební období

31

Zpráva

výboru pro plán a rozpočet

o vládním návrhu rozpočtového zákona na rok 1961

(tisk 30)

Výbor pro plán a rozpočet projednal ve své schůzi dne 10. ledna 1961 vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1961 (tisk 30).

Výbory Národního shromáždění projednávaly v uplynulých týdnech návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol, a to:

výbor zemědělský: projednal ve dnech 19. a 20. prosince 1960

kap. Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství

kap. Československá akademie zemědělských věd

kap. Ministerstvo potravinářského průmyslu

výbor ústavně právní: projednal ve dnech 21. až 23. prosince 1960

kap. President republiky a kancelář presidenta republiky

kap. Národní shromáždění

kap. Slovenská národní rada

kap. Předsednictvo vlády

kap. Ministerstvo státní kontroly

kap. Ministerstvo vnitra

kap. Ministerstvo národní obrany

kap. Ministerstvo spravedlností

kap. Generální prokuratura

výbor zahraniční: projednal dne 19. prosince 1960

kap. Ministerstvo zahraničních věcí

výbor zdravotní: projednal dne 20. a 21. prosince 1960

kap. Ministerstvo zdravotnictví

kap. Státní úřad sociálního zabezpečení

kap. Nemocenské pojištění zaměstnanců

kap. Nemocenské pojištění členů výrobních družstev

výbor kulturní: projednal ve dnech 22. a 23. prosince 1960

kap. Ministerstvo školství a kultury

kap. Československá akademie věd

kap. Československá tisková kancelář

kap. Československý rozhlas

kap. Československá televize

kap. Správa pražského hradu a přičleněných nemovitostí

výbor průmyslový: projednal ve dnech 19. až 23. prosince 1960

kap. Ministerstvo paliv a energetiky

kap. Ústřední báňský úřad

kap. Ministerstvo chemického průmyslu

kap. Státní výbor pro rozvoj techniky

kap. Ministerstvo spotřebního průmyslu

kap. Ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů

kap. Ústřední geologický úřad

kap. Ministerstvo těžkého strojírenství

kap. Ministerstvo všeobecného strojírenství

výbor pro plán a rozpočet: projednal ve dnech 3. až 6. ledna 1961.

kap. Státní plánovací komise

kap. Státní úřad statistický

kap. Ústřední správa geodézie a kartografie

kap. Ministerstvo výstavby

kap. Správa pro rozvoj místního hospodářství

kap. Ministerstvo dopravy a spojů

kap. Ministerstvo vnitřního obchodu

kap. Ministerstvo zahraničního obchodu

kap. Ministerstvo financí

kap. Všeobecná pokladní správa

Návrhy rozpočtů krajů předběžné projednala skupina poslanců složená z členů výboru pro plán i rozpočet a z členů ostatních výborů, která o návrzích těchto rozpočtů jednala ve dnech 3. až 5. ledna 1961.

Výbor pro plán a rozpočet, jakož i předsedové ostatních výborů, kteří byli tomuto závěrečnému jednání o státním rozpočtu přítomni, zdůraznili, že návrhy rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu byly ve výborech podrobeny zkoumání především po stránce věcného plnění úkolů ministerstev a ústředních úřadů. Neocenitelnou pomocí pro poslance přitom byl jejich úzký styk s pracujícími ve volebních obvodech a krajích, jejichž zkušenosti poslanci v rozpravě ve výborech v bohaté míře uplatňovali.

Na základě výsledků svého jednání i jednání ostatních výborů Národního shromáždění usnesl se výbor pro plán a rozpočet doporučit Národnímu shromáždění, aby vládní návrh rozpočtového zákona na rok 1961 (tisk 30), jakož i státní rozpočet obsažený v přílohách 1 a 2 tohoto vládního návrhu beze změny schválilo.

V Praze dne 10. ledna 1981.

Josef Čermák v. r.,

Jozef Valo v. r.,

místopředseda výboru

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP