Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

29

Společná zpráva

výborů zdravotního, zemědělského, průmyslového, kulturního a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 22) o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Výbory Národního shromáždění a to výbor zdravotní dne 29. listopadu, výbor zemědělský dne 30. listopadu, výbor průmyslový dne 2. prosince, výbor kulturní dne 5. prosince a výbor ústavně právní dne 6. prosince 1960 projednaly vládní návrh zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (tisk 22).

Po zprávách zpravodajů a po provedení rozpravy usnesly se výbory provést v předloženém návrhu zákona tyto změny:

V § 1 odst. 7, pátý řádek, byl výraz "tělovýchovným organizacím" nahrazen výrazem "Československému svazu tělesné výchovy". Tento výraz byl do návrhu zákona vložen z toho důvodu, aby terminologie celého návrhu zákona byla jednotní.

V § 11 odst. 1, pátý řádek, byla za slovem "zdravotnické" místa spojky "a" vložena čárka a za slovo "administrativní" byl vložen výraz "a jiné". Tento doplněk byl do tohoto ustanovení vložen, aby ustanovení lépe vystihovalo úkoly střední odborné školy.

V § 24 odst. 2, pátý řádek, byl ze stejného důvodu jako v § 1 odst. 7 nahrazen výraz "organizací tělovýchovných" výrazem "Československého svazu tělesné výchovy".

V § 30 odst. 1, šestý řádek, bylo z důvodů stylistických za slovo "jiné" vloženo slovo "socialistické" a na následujícím řádku byl škrtnut výraz "socialistického sektoru".

S těmito změnami a úpravami doporučily výbory předložený vládní návrh zákona o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) (tisk 22) Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 6. prosince 1960

Žiak v. r.,

Manďák v. r.,

předseda zdravotníku výboru

zpravodaj zdravotního výboru

Borůvka v. r.,

Jaromír Kubánek v. r.,

předseda zemědělského výboru

zpravodaj zemědělského výboru

inž. Litvaj v. r.,

Dočkalová v. r.,

místopředseda průmyslového výboru

zpravodajka průmyslového výboru

Skála v. r.,

Kernerová v. r.,

předseda kulturního výboru

zpravodajka kulturního výboru

dr. Škoda v. r.,

Dohnalová v. r.,

předseda ústavně právního výboru

zpravodajka ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP