Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

26

Společná zpráva

výborů zemědělského, průmyslového, kulturního, zdravotního

a pro plán a rozpočet

k vládnímu návrhu zákona (tisk 21)

o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství

Československé socialistické republiky

Výbory zemědělský, průmyslový, kulturní, zdravotní a výbor pro plán a rozpočet projednaly ve svých schůzích vládní návrh zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky (tisk 21).

V projednaném vládním návrhu zákona byla vedle oprav některých tiskových chyb provedena změna v 23 odst. 3 druhá věta, v niž bylo do výrazu "Z celkového objemu investic" vloženo slovo "státních", takže tato věta po úpravě zní: "Z celkového objemu státních investic bude více než 45 % vynaloženo na rozvoj průmyslu, zejména na rozvoj jeho základních odvětví". Touto úpravou dochází ke zpřesnění, neboť objem investic, které mají být na Slovensku vynaloženy na rozvoj průmyslu, je třeba počítat nikoliv z investic vůbec, nýbrž z investic zahrnutých do státní investiční výstavby.

Všechny výbory Národního shromáždění, které vládní návrh zákona o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky (tisk 21) projednaly, doporučily jej Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 11. listopadu 1860

Borůvka v. r.

předseda zemědělského výboru

inž. Bichler v. r.

předseda průmyslového výboru

Skála v. r.

předseda kulturního výboru

Žiak v. r.

předseda zdravotního výboru

Valo v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet

Kutiš v. r.

zpravodaj zemědělského výboru

inž. Litvaj v. r.

zpravodaj průmyslového výboru

Bračok v. r.

zpravodaj kulturního výboru

Šťastná v. r.

zpravodajka zdravotního výboru

Mockovčiak v. r.

zpravodaj výboru pro plán a rozpočet

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP