Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

25

Společná zpráva

výborů zemědělského a ústavně právního

k vládnímu návrhu zákona (tisk 12) o lesích a lesním hospodářství

(lesní zákon)

Zemědělský výbor Národního shromáždění ve své schůzi dne 25. října a ústavně právní výbor ve schůzi dne 14. listopadu 1960 projednaly vládní návrh zákona o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) (tisk 12).

Po zprávách zpravodajů a po všeobecné a podrobné rozpravě se oba výbory souhlasné usnesly provést v § 19 odst. 2 písm. e) ve výrazu "udržení a zlepšení plodnosti lesní půdy" změnu v tom smyslu, že se slovo "plodnosti" nahrazuje vhodnějším slovem "úrodnosti".

Dále v 33 odst. 2 se v prvním řádku škrtá slovo "hlavových" a nahrazuje se z důvodů větší jasnosti výrazem "speciálních (tzv. hlavových)".

S těmito změnami doporučily oba výbory předložený vládní návrh zákona o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon) (tisk 12) Národnímu shromáždění ke schválení.

V Praze dne 14. listopadu 1960

Borůvka v. r.

Jurča v. r.

předseda zemědělského výboru

zpravodaj zemědělského výboru

dr. Škoda v. r.

Červinka v. r.

předseda ústavně právního výboru

zpravodaj ústavně právního výboru


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP