Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

20

Zpráva

výboru pro plán a rozpočet o vládním návrhu usnesení (tisk 11),

jimž Národní shromáždění schvaluje podle čl. 41 ústavy státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1959

Výbor pro plán a rozpočet se sešel dne 28. září 1960 ke své schůzi, v níž po zprávě zpravodaje poslance Tymeše projednal vládní návrh usnesení (tisk 11), jímž Národní shromáždění schvaluje stádní závěrečný učet Československé socialistické republiky za rok 1959.

Výbor se jednomyslně usnesl tento projednaný návrh usnesení doporučit Národnímu shromáždění ke schválení v tomto znění:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet Československé socialistické republiky za rok 1959, který vykazuje příjmy 102.199,843 tisíc Kčs a výdaje 99.194,110 tisíc Kčs. Rozpočtové hospodaření podle státního rozpočtu za rok 1959 kočí tedy přebytkem 3.005,733 tisíc Kčs.

Národní shromáždění souhlasí, aby celkový přebytek ve výši 3.005,733 tisíc Kčs byl použit takto:

a) rozpočtové prostředky na decentralizovanou, výstavbu nevyčerpané do konce roku 1959 se ponechávají ústředním orgánům ve výši 219,336 tisíc Kčs a národním výborům ve výši 1.500,368 tisíc Kčs,

b) k financování naléhavých potřeb se ponechává národním výborům dalších 708,013 tisíc Kčs,

c) zbytkem v částce 578,016 tisíc Kčs se doplňují státní finanční rezervy.

Aby uvedl v soulad dobu předložení a projednání vládního návrhu, výbor provedl změnu v textu v tom smyslu, že jej upravil podle nové ústavy.

V Praze dne 28. září 1960

Josef Čermák v. r.

František Tymeš v. r.

místopředseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP