Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

16

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění,

kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 6. září 1960 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích (tisk 4-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento Vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 14. září 1960 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 138/1960 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 14. září 1960 č. 138 Sb., kterém se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích.

V Praze dne 22. září 1960

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP