Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

15

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění,

kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb.

o organizaci státní báňské správy

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 19. července 1960 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy (tisk 3-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 10. srpna 1960 a usneslo se vydat je jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy.

Zákonné opatření bylo vyhlášeno podle čl. 52 ústavy a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 124/1960 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby národní shromáždění toto zákonně opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 10. srpna 1980 č. 124 Sb., kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb o organizaci státní báňské správy.

V Praze dne 10. srpna 1960

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP