Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

14

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o náhradách poslanců Národního shromáždění

Předsednictvo Národního shromáždění projednalo ve své schůzi konané dne 13. července 1960 iniciativní návrh poslanců Kleňhové-Besserové, Čermáka, Fišarové, Lörincze a Štefánika na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění (tisk 2-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento návrh v uvedené schůzi projednalo a schválilo a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanec Národního shromáždění.

Zákonné opatření bylo vyhlášeno podle čl. 52 ústavy a bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 111/1960 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. července 1960 č. 111 Sb. o náhradách poslanců Národního shromáždění.

V Praze dne 13. července 1960

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP