Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

13

Zpráva

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945

č. 57 Sb., o platech členů vlády

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 8. července 1960 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády (tisk 1-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 13. července 1960 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády.

Zákonné opatření bylo podle čl. 52 ústavy vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 110/1960 Sb.

Podle čl. 60 odst. 2 ústavy je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje podle čl. 60 odst. 2 ústavy č. 100/1960 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 13. července 1960 č. 110 Sb. o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády.

V Praze dne 13. července 1960

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP