Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

11

Vládní návrh

usnesení, jímž Národní shromáždění schvaluje podle § 62 Ústavy státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1959

Národní shromáždění Republiky československé schvaluje státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1959, který vykazuje příjmy 102.199,843 tisíc Kčs a výdaje 99.194,110 tisíc Kčs. Rozpočtové hospodaření podle státního rozpočtu za rok 1959 končí tedy přebytkem 3.005,733 tisíc Kčs.

Národní shromáždění souhlasí, aby celkový přebytek ve výši 3.005,733 tisíc Kčs byl použit takto:

a) rozpočtové prostředky na decentralizovanou výstavbu nevyčerpané do konce roku 1959 se ponechávají ústředním orgánům ve výši 219,336 tisíc Kčs a národním výborům ve výši 1.500,368 tisíc Kč,

b) k financování naléhavých potřeb se ponechává národním výborům dalších 708,013 tisíc Kč

c) zbytkem v částce 578,016 tisíc Kčs se doplňují státní finanční rezervy.

V Praze dne 24. června 1960

Předseda vlády:

V. Široký v. r.

Ministr financí:

Ďuriš v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP