Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

7

Zpráva

dočasného výboru pro projednání návrhu ústavy Československé republiky

o návrhu ústavního zákona

Ústava Československé socialistické republiky (tisk 1)

Dočasný výbor Národního shromáždění pro projednaní návrhu ústavy Československé republiky sešel se dne 9. července 1960 ke své schůzi v níž projednal návrh ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky.

Po zpravodajově zprávě provedl výbor o předloženém návrhu ústavy rozpravu. V závěru svého jednání se usnesl navrhnout Národnímu shromáždění, aby předložený návrh ústavního zákona Ústava Československé socialistické republiky schválilo beze změny.

V Praze dne 9. července 1960

Bacílek v. r.

Hendrych v. r.

předseda

zpravodaj


 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP