Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

5

Zpráva

výboru mandátového

o ověření platnosti voleb poslanců Národního shromáždění

Mandátový výbor ve své schůzi konané dne 9. července 1960 prozkoumal podle § 50 zákona ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb. o volbách do Národního shromáždění platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění. Po prozkoumání zápisů obvodních volebních komisí o registrací kandidátů na poslance Národního shromáždění, kteří pak byli zvoleni ve volbách dne 12. června 1960, dále zápisů obvodních volebních komisí o sčítání hlasů, jakož i zápisu a zprávy ústřední volební komise pro volby do Národního shromáždění a dalšího listinného materiálu, mandátový výbor zjistil, že volby byly ve všech 300 volebních obvodech provedeny v plném souhlasu se zákonnými předpisy o volbách do Národního shromáždění a že nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušeni těchto předpisů.

Mandátový výbor proto doporučuje, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Volby poslanců Národního shromáždění konané dne 12. června 1960 byly provedeny v plném souhlasu s ústavním zákonem ze dne 26. května 1954 č. 26 Sb. o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a zákonem ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb. o volbách do Národního shromáždění, dále v souhlasu s ústavním zákonem ze dne 9. dubna 1960 č. 35 Sb. o změně ústavního zákona a volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech a zákonem ze dne 9. dubna 1960 č. 37 Sb., kterým se mění zákon a volbách do Národního shromáždění. Není proto důvodu ke zrušení platnosti volby v žádném volebním obvodu.

Ověřuje se platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění, kteří byli dne 12. června 1960 ve volbách zvoleni a ústřední volební komisí dne 14. června 1960 podle § 15 písm. d) zákon č. 27/1954 Sb. o volbách do Národního shromáždění registrováni jako poslanci Národního shromáždění.

V Praze dne 9. července 1960

Harus v. r.,

Tondl v. r.,

předseda

zapisovatel

   

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP