Národní shromáždění Československé socialistické republiky 1960

III. volební období

2

Zpráva.

předsedy Národního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění

o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích

Vláda Republiky československé předložila dne 21. dubna 1960 předsednictvu Národního shromáždění vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích (tisk 36-P).

Předsednictvo Národního shromáždění tento vládní návrh projednalo ve schůzi konané dne 2. června 1960 a usneslo se vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích.

Zákonné opatření bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod číslem 75/1960 Sb. Podle § 66 odst. 8 Ústavy 9. května je třeba, aby Národní shromáždění toto zákonné opatření dodatečně schválilo. Navrhuji proto, aby Národní shromáždění přijalo toto usnesení:

Národní shromáždění Republiky československé schvaluje podle § 66 Ústavy č. 150/1948 Sb. zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 2. června 1960 č. 75 Sb. o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích.

V Praze dne 8. července 1960

Předseda Národního shromáždění:

Zdeněk Fierlinger v. r.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP