ILLA Josef

L

137 (Jihomoravský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 12.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

výb. zahr. - ústní zpr. (úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém, o volném moři, o pevninské mělčině (t. 39).

8, 26. 6. 1961; 76.

 

ILLIAŠOVÁ Mária

B

254 (Středoslovenský kraj)

Slib vykonala 1, 9. 7. 1960; 10.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zdravotního výboru.

Řeč v rozpravě:

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (t. 40).

8, 27. 6. 1961; 110.

 

IMRAMOVSKÝ Gustav

KSČ

22 (Kraj Praha)

Slib vykonal 20, 9. 7. 1963; 10.

Volba ověřena 20, 9. 7. 1963; 9.

 

IRCING Václav

KSČ

65 (Západočeský kraj)

Slib vykonal 1, 9. 7. 1960; 7.

Volba ověřena 2, 11. a 12. 7. 1960; 39.

Členem zahraničního výboru.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpráva ústní

(k vl. n. Smlouvy mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních, podepsaná ve Varšavě dne 4. července 1961 (t. 64).

10, 29. 11. 1961; 75.

Dotazy:

(o rozpočtovém zákonu na rok 1962 (t. 78),

12, 22. 2. 1962; 104.Přihlásit/registrovat se do ISP