Sobota 14. prosince 1957

Príloha

Zoznam členov výborov Slovenskej národnej rady

1. Mandátový výbor:

1. Vasil Biľak (Prešov)

2. Jozef Tokár (Bratislava)

3. Rudolf Benčurik (Bratislava)

4. Mária Bírová (Žilina)

5. Mária Hanzlíková (Bratislava)

6. Stanislav Hollý (Žilina)

7. Michal Kanda (Banská Bystrica)

8. Jozef Kríž (Banská Bystrica)

9. Alžbeta Križmová (Nitra)

10. Pavol Lúč (Bratislava)

11. Ferdinand Merešš (Žilina)

12. Ján Mockovčiak (Košice)

13. Štefan Mockovčiak (Bratislava)

14. Ján Trenčík (Nitra)

15. Jozef Trsťan (Nitra)

16. Irma Vidová (Nitra)

2. Kultúrny a osvetový výbor:

1. Andrej Bagar (Nitra)

2. Pavol Dubovský (Bratislava)

3. Július Benč (Prešov)

4. Ján Cengeľ (Banská Bystrica)

5. Vojtech Daubner (Košice)

6. Viktor Fuchs (Nitra)

7. Anna Chudadová (Bratislava)

8. Ondrej Klokoč (Žilina)

9. Jozef Kríž (Banská Bystrica)

10. dr. Miloš Krno (Žilina)

11. Ján Merčák (Banská Bystrica)

12. Egyd Pepich (Banská Bystrica)

13. Ján Pirč (Prešov)

14. Viera Pírková (Košice)

15. Viktor Strmeň (Banská Bystrica)

16. František Ulrich (Nitra)

17. Mária Vaculíková (Prešov)

3. Hospodársky a rozpočtový výbor:

1. Ondrej Meliška (Nitra)

2. Anton Mrázik (Žilina)

3. Pavol Hudec (Bratislava)

4. Gejza Ján (Nitra)

5. Stanislav Hollý (Žilina)

6. inž. Michal Hrubý (Banská Bystrica)

7. Viktor Joner (Prešov)

8. Michal Karafa (Prešov)

9. Ján Krbavec (Košice)

10. Vladimír Križko (Banská Bystrica)

11. Jozef Mésároš (Nitra)

12. Ján Schmer (Košice)

13. Michal Sivčo (Prešov)

14. dr. Ivan Štefánik (Bratislava)

15. Pavol Török (Bratislava)

16. Rudolf Urminský (Nitra)

17. Mária Vaculíková (Prešov)

4. Pôdohospodársky výbor:

1 Jozef Tokár (Bratislava)

2. Ján Lichner (Žilina)

3. Rudolf Benčurik (Bratislava)

4. Jozef Árvay (Bratislava)

5. Ján Berta (Košice)

6. Ondrej Brandič (Prešov)

7. Mária Cedzová (Žilina)

8 Michal Hatadám (Banská Bystrica)

9. Karol Janó (Nitra)

10. Jozef Kubiš (Žilina)

11. inž. Ondrej Levrinc (Žilina)

12. Pavol Lúč (Bratislava)

13. Štefan Nagy (Banská Bystrica)

l4. Juraj Pancák (Košice)

15. Ján Pirč (Prešov)

16. Fridrich Pongrácz (Bratislava)

17. Michal Radvak (Prešov)

16. Matej Rusňák (Nitra)

19. František Seifert (Nitra)

20. Ján Švec (Prešov)

21. Imrich Tóth (Košice)

22. Božena Žitníková (Bratislava)

5. Sociálny a zdravotnícky výbor:

1. Jolana Hercková (Bratislava)

2. Emil Píš (Bratislava)

3. Jozef Haša (Nitra)

4. Ján Foltín (Nitra)

5. Emília Glatterová (Žilina)

6. Gejza Hanzel (Bratislava)

7. Mária Hanzlíková (Bratislava)

8. Anna Hodálová (Nitra)

9. Jozef Hojč (Bratislava)

10. Martin Hraško (Banská Bystrica)

11. Jozef Hromada (Košice)

12. Viktor Joner (Prešov)

13. Jozef Kysela (Žilina)

14. Ján Lešo (Košice)

15. Ján Merčák (Banská Bystrica)

16. Anna Molnárová (Banská Bystrica)

17. Juraj Ondrejka (Prešov)

18. Ján Trenčík (Nitra)

6. Právny výbor:

1. Milan Rázus (Prešov)

2. dr. Ivan Štefánik (Bratislava)

3. Mária Gregorová (Žilina)

4. Anna Kalinajová (Košice)

5. Ľudovít Kerek (Nitra)

6. Vincent Ľahký (Žilina)

7. Štefan Macháň (Bratislava)

8. Ferdinand Merešš (Žilina)

9. Ján Mešťánek (Bratislava)

10. Helena Mitrová (Košice)

11. Jozef Prokoš (Banská Bystrica)

12. Ondrej Súlety (Nitra)

13. Jozef Tokár (Bratislava)

14. Jaroslav Ťokan (Bratislava)

15. František Ulrich (Nitra)


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP