Čtvrtek 3. července 1958

26. schůze3. července 1958

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

O SCHŮZÍCH

NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

Projev předsedy NS k uvítání delegace Sejmu Polské lidové republiky. Odpověď vedoucího delegace maršálka Sejmu Czeslawa Wycecha.

Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění.

Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

Projednávání vládních návrhů:

zákona o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé, zákona, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů,

zákona o úpravě důchodů některých odsouzených osob,

zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení, zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou,

Úmluvy o vymáhání výživného v cizině, podepsané v New Yorku dne 20. června 1956.


Praha 1958

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP