Čtvrtek 3. července 1958

Obsah 26. schůze

dne 3. července 1958

Projev předsedy NS na uvítání delegace Sejmu Polské lidové republiky

Projev vedoucího polské delegace maršálka Sejmu Czeslawa Wycecha

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 244) - zpravodaj posl. Vodička

Zpráva mandátového výboru schválena

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 29. května 1958 o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru schváleno

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 29. května 1958 o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev schváleno

3. Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě

Řeč posl. Krčka

Řeč posl. Brenčiče

Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě vzata na vědomí

4. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 230) o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé (tisk 233) - zpravodaj posl. dr. Berák

Vládní návrh zákona přijat

5. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 232), kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů (tisk 237) - zpravodaj posl. Lörincz

Vládní návrh zákona přijat

Sloučeno projednávání bodů 6 a 7 denního pořadu

6. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 235) o úpravě důchodů některých odsouzených osob (tisk 240) - zpravodaj posl. Frant. Beneš

7. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 236) o některých změnách v sociálním zabezpečení (tisk 239) - zpravodaj posl. Aubrecht

Řeč posl. Vodičky

Ad 6. Hlasování o vládním návrhu zákona o úpravě důchodů některých odsouzených osob

Vládní návrh zákona přijat

Ad 7. Hlasování o vládním návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení

Vládní návrh zákona přijat

8. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 234) o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (tisk 241) - zpravodaj posl. Mráz

Vládní návrh zákona přijat

9. Společná zpráva výboru zahraničního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 231), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Úmluva o vymáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956 (tisk 238) - zpravodajka posl. Prokopová

Schvalovací usnesení přijato

Přílohy:

Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru

Zpráva předsedy Národního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev

Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu návrhu zákona o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé

Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů

Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona o úpravě důchodů některých odsouzených osob

Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení

Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zahraničního k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou

Společná zpráva výboru zahraničního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky československé k projevu souhlasu Úmluva o vymáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP