Čtvrtek 3. července 1958

II. volební období15. zasedání

Těsnopisecká zpráva

o 26. schůzi Národního shromáždění Republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 3. července 1958.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Národní shromáždění svoláno k zasedání

Projev předsedy NS na uvítání delegace Sejmu Polské lidové republiky

Projev vedoucího polské delegace maršálka Sejmu Czeslawa Wycecha

Vzdání se mandátu

Přečten a schválen denní pořad

Pořad.

1. Zpráva výboru mandátového o ověření platnosti volby nových poslanců (tisk 244)

Řeč zpravodaje posl. Vodičky

Zpráva mandátového výboru schválena

Noví poslanci

Poslanecký slib poslanců Františka Jurči, Josefa Trhlíka, Štefana Gašo a Jozefa Baláže

2. Zpráva předsedy Národního shromáždění podle § 66 odst. 7 ústavy o činnosti předsednictva Národního shromáždění

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 29. května 1958 o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru schváleno

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 29. května 1958 o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžních závazků členů jednotných zemědělských družstev schváleno

3. Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě.

Řeč posl. Krčka

Řeč posl. Brenčiče

Zpráva předsedy vlády o výsledcích porad v Moskvě vzata na vědomí

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

4. Zpráva výboru rozpočtového a hospodářského k vládnímu návrhu zákona (tisk 230) o rozšíření oboru činnosti státní banky československé (tisk 233)

Řeč zpravodaje posl. dr. Beráka

Vládní návrh zákona přijat

5. Zpráva výboru kulturního k vládnímu návrhu zákona (tisk 232), kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů (tisk 237)

Řeč zpravodaje posl. Lörincze

Vládní návrh zákona přijat

Sloučeno projednávání bodů 6 a 7 denního pořadu

6. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 235) o úpravě důchodů některých odsouzených osob (tisk 240)

Řeč zpravodaje posl. Frant. Beneše

7. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zdravotního k vládnímu návrhu zákona (tisk 236) o některých změnách v sociálním zabezpečení (tisk 239)

Řeč zpravodaje Aubrechta

Řeč posl. Vodičky

Ad 6. Hlasování o vládním návrhu zákona o úpravě důchodů některých odsouzených osob

Zpravodaj k 6. bodu pořadu posl. Frant. Beneš se vzdal doslovu

Vládní návrh zákona přijat

Ad 7. Hlasování o vládním návrhu zákona o některých změnách v sociálním zabezpečení

Zpravodaj k 7. bodu pořadu posl. Aubrecht se vzdal doslovu

Vládní návrh zákona přijat

8. Společná zpráva výboru ústavně-právního a výboru zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 234) o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou (tisk 241).

Řeč zpravodaje posl. Mráze

Vládní návrh zákona přijat

9. Společná zpráva výboru zahraničního a výboru ústavně-právního k vládnímu návrhu (tisk 231), kterým se předkládá Národnímu shromáždění Republiky Československé k projevu souhlasu Úmluva o vamáhání výživného v cizině, podepsaná v New Yorku dne 20. června 1956 (tisk 238)

Řeč zpravodajky posl. Prokopové

Schvalovací usnesení přijato

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP