Úterý 14. prosince 1954

Zpráva

dočasného výboru pro projednávání iniciativního návrhu zákona o jednacím řádu Národního shromáždění a iniciativního návrhu zákona o náhradách poslanců Národního shromáždění, o návrhu poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, Dr Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona, kterým se zrušuje dekret ze dne 23. října 1945 č. 106 Sb., o platech členů Prozatímního Národního shromáždění a zákon ze dne 25. října 1948 č. 246 Sb., o náhradě poslancům Národního shromáždění a nahrazuje zákonem novým (tisk 2) - (tisk 5).


Dočasný výbor Národního shromáždění projednal ve své schůzi, konané dne 13. prosince 1954 návrh poslanců Štětky, A. Fialy, Haruse, Hodinové-Spurné, dr Polanského, Valo, Žiaka a druhů na vydání zákona o náhradách poslanců.

Po podrobném projednání návrhu zákona usnesl se výbor doporučit návrh zákona plenu Národního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

V § 2 odst. 1, v třetím řádku se za slovo "schůze" vkládají slova "a zpět", v odstavci 3 téhož paragrafu, řádek třetí, se slovo "zasedání" nahrazuje slovem "schůze", ve čtvrtém řádku téhož odstavce se za slovo "orgánů" vkládají slova "a zpět.

Odůvodnění: Výraz "zasedání" uvedený v § 2 odst. 3 není přesný, protože z textu zákona plyne, že zákon má na mysli jednotlivé schůze. Vsuvka "a zpět" je nutná proto, poněvadž dosavadní znění mohlo by vésti k mylnému výkladu, že poslanci by pro cestu ze schůzí do svého bydliště již neměli nárok na dietu podle § 2 odst. 1 ani na bezplatné použití letadla podle § 2 odst. 3.

V Praze dne 13. prosince 1954.
Harus v. r.,
Leflerová v. r.,
předseda
zpravodajka.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP