Úterý 14. prosince 1954

Zpráva

výboru mandátového o ověření platnosti voleb poslanců

Národního shromáždění (tisk 3).

Mandátový výbor ve své schůzi konané dne 13. prosince 1954 zkoumal podle § 50 zákona ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb., o volbách do Národního shromáždění, platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění. Po prozkoumání zápisů o hlasování pořízených obvodními volebními komisemi, souhrnné zprávy ústřední volební komise i jiných materiálů předložených ústřední volební komisí pro volby do Národního shromáždění, zjistil mandátový výbor, že volby byly provedeny ve všech 368 volebních obvodech v plném souhlasu s ústavním zákonem o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a se zákonem o volbách do Národního shromáždění. Mandátovému výboru nedošly žádné zprávy nebo stížnosti na porušení zákonných ustanovení o volbách do Národního shromáždění.

Mandátový výbor proto doporučuje Národnímu shromáždění toto usnesení:

"Volby poslanců Národního shromáždění byly provedeny ve všech volebních obvodech v plném souhlasu s ústavním zákonem ze dne 26. května 1954 č. 26 Sb., o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady, a zákonem ze dne 26. května 1954 č. 27 Sb. o volbách do Národního shromáždění, a není důvodu pro zrušení platnosti volby v žádném volebním obvodu.

Ověřuje se platnost volby jednotlivých poslanců Národního shromáždění tak, jak byli zvoleni ve všech 368 volebních obvodech dne 28. listopadu 1954 a jak byli zaregistrováni podle § 15 písm. d) zákona č. 27/1954 Sb., o volbách do Národního shromáždění, a jak byla jejich registrace uveřejněna v Úředním listu Československé republiky ze dne 2. prosince 1954, částka 145."

V Praze dne 14. prosince 1954.
Jan Vodička v. r.
Jan Mátl v. r.
předseda
zapisovatel.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP